โครงสร้างการบริหาร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.186.43
คุณเข้าชมลำดับที่ 449,358

งานจัดซื้อจัดจ้าง


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
... ...
... โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจุดตรวจสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยการรณรงค์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่า ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ-857 ชลบุรี 
     

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อช่วยปฏิบัติงานราชการช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 
     

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี 2564 เปิดรับผลงานนวัตกรรมตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 download รายละเอียดได้ตามไฟล์แนบ 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ-857 ชลบุรี...     จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง
ประกาศ อบต.ตากูก เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านตาก...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and tr...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564...     จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ง.ส.1)...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโ...     จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกเครื่องพิมพ์ และชุดแม่แบบสร้างภาพ ...     จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน สายบ้านบางหัก-บางซ่อน หมู่ที่ 1 ตำบ...     จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทวีทรัพย์ หมู่ที่ 5...     จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  


- ไม่มีข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนวน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีปร
   ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากูก หมู่
   ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านอำปึล หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประ
   ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโชค หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกว
   ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านตากูก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประ
   ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านตากูก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประ
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองน้ำจั่น 2081 -ลำพังชู บ้านดงสำราญ หมู่ 11
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนบ้านพลับ -บ้านกระทุ่ม หมู่ 10
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านดงสำราญ - ปากปลาค้าว
   ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบก่อสร้าง ประเภทงานสถาปัตยกรรม จำนวน 4 โครงการ
ข่าวย้อนหลัง
 
หนังสือราชการ
หนังสือราชการ  

กิจการสภาฯ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านธรรมาภิบาล
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

แบบสอบถาม
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.