ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 3.237.61.235
คุณเข้าชมลำดับที่ 341,949

เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 2324
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 ตุลาคม 2563
งานจัดซื้อจัดจ้าง


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
ยุทธศาตร์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
พันธกิจ (Mission)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
งานบริหารทั่วไป
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานกฎหมายและคดี
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
กองคลัง
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างฯลฯ
กองช่าง
งานก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานประสานสาธารณูปโภค
งานผังเมือง
กองการศึกษาฯ
งานบริหารการศึกษา
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
เว็บไซต์บริการ
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ปฏิทินกิจกรรม
งานจัดซื้อจัดจ้าง
https://itas.nacc.go.th
https:/www.nacc.go.th
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
พระราชบัญญัติ ฯลฯ
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
รายงานการประชุมสมัยสามัญ
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ
ระเบียบกฎหมาย สภาท้องถิ่น
ประกาศ คำสั่งเกี่ยวกับสภาฯ
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
การติดตามและประเมินผลแผน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันไฟป่า หมอกควัน
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันแก้ไขปัญหาภัยหนาว
แผนป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
แผนป้องกันแก้ไขปัญหาผู้ประสบอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม
ประมวลจริยธรรม
แผนป้องกันการทุจริตฯ
การแสดงเจตนารมณ์ฯลฯ
แผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรมฯ
พรบ. พรก. ระเบียบกฎหมาย
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กิจการสภาฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านธรรมาภิบาล
บริการออนไลน์
                                                                    
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
99 หมู่ที่ 4 ถนนเกาะลอย-หนองอ้อ ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.