ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564)
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.229.119.29
คุณเข้าชมลำดับที่ 233,687

เวปไซต์ที่ให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563
เครือข่ายของเรา  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
ยุทธศาตร์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
พันธกิจ (Mission)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
งานบริหารทั่วไป
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานกฎหมายและคดี
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
กองคลัง
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
กองช่าง
งานก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานประสานสาธารณูปโภค
งานผังเมือง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานบริหารการศึกษา
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
การแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
แผนปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2563
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอบต.เกาะลอยบางหัก
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
เวปไซต์ที่ให้บริการ
https://itas.nacc.go.th
https:/www.nacc.go.th
ปฏิทินกิจกรรม
เครือข่ายของเรา
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
พระราชบัญญัติ ฯลฯ
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
https://www.nacc.go.th
https://itas.nacc.go.th/
รายงานการประชุมสมัยสามัญ
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับสภาท้องถิ่น
ประกาศ คำสั่งเกี่ยวกับสภาฯ
แผนป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ประสบอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
กิจการสภา อบต.เกาะลอยบางหัก
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการออนไลน์
                                                                    
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
99 หมู่ที่ 4 ถนนเกาะลอย-หนองอ้อ ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.