โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.184.215
คุณเข้าชมลำดับที่ 499,371

กฎหมายน่ารู้


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  อบต.อาโพน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปีงบประมาณ 2564

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะสายบ้านนางอัมพร-บ้านนายทองเพียร ตำบลเกาะลอย โดยว

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะสายบ้านนายเย็น-บ้านนายสมนึก-บ้านนายจันทร์ ตำบลเก

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบ

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นง-2481 ชลบุ

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรีน ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

  รายงานผล การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ Citizen feedback

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกป

  แจกหน้ากากอนามัยและสเปร์ยแอลกอฮอล์ สำหรับโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 20

  อบต.อาโพน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับปรุงรถกู้ชีพ

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกเครื่องพิมพ์ ประจำกองคลัง องค์การบริหารส่วนต

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประก

  ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท

  ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการเรียนการสอน On Line เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบา

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ต่อไป
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กิจการสภาฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านธรรมาภิบาล
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

แบบสอบถาม
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.