โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเมินหน่วยงาน


  หน้าแรก     แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ส่วนที่ 3เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ส่วนที่ 2เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ส่วนที่ 1เปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ด้านธรรมาภิบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบสอบถาม
ลิงค์กระทรวงฯลฯ
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

กฎหมายน่ารู้
ร้องเรียนการทุจริต
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.