โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเมินหน่วยงาน


  หน้าแรก     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565  
     รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเปิดอ่าน
     รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายเปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565เปิดอ่าน
     รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปเปิดอ่าน
     รายงานประมาณการรายจ่ายเปิดอ่าน
     รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปเปิดอ่าน
     รายงานประการการรายรับเปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเปิดอ่าน
     บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบฯเปิดอ่าน
     คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเปิดอ่าน
     ส่วนที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเปิดอ่าน
     คำแถลงงบประมาณรายรับเปิดอ่าน
     คำแถลงงบประมาณเปิดอ่าน
     ส่วนที่ 1เปิดอ่าน
     ข้อมูลประชากรเปิดอ่าน
     ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ด้านธรรมาภิบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบสอบถาม
ลิงค์กระทรวงฯลฯ
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

กฎหมายน่ารู้
ร้องเรียนการทุจริต
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.