โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.235.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 464,573

งานจัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายน่ารู้


  หน้าแรก     ประกาศ คำสั่งเกี่ยวกับสภาฯ 
ประกาศ คำสั่งเกี่ยวกับสภาฯ
ประกาศ คำสั่งเกี่ยวกับสภาฯ  
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดสมัยการประชุมสามัญ ปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ปี 2562เปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ ปี 2562เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดสมัยการประชุมสามัญ ปี 2562เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสามัญ สมัยแรก ปี 2562เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจการสภาฯ ปี 2562เปิดอ่าน
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กิจการสภาฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านธรรมาภิบาล
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

แบบสอบถาม
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
99 หมุู่4 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.