โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเมินหน่วยงาน


  หน้าแรก     ประกาศ คำสั่งเกี่ยวกับสภาฯ 
ประกาศ คำสั่งเกี่ยวกับสภาฯ
ประกาศ คำสั่งเกี่ยวกับสภาฯ  
     ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศอำเภอพานทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดสมัยการประชุมสามัญ ปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ปี 2562เปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ ปี 2562เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดสมัยการประชุมสามัญ ปี 2562เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสามัญ สมัยแรก ปี 2562เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจการสภาฯ ปี 2562เปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ด้านธรรมาภิบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบสอบถาม
ลิงค์กระทรวงฯลฯ
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

กฎหมายน่ารู้
ร้องเรียนการทุจริต
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.