โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเมินหน่วยงาน


  หน้าแรก     แผนป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
แผนป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
แผนป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
     แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 2564เปิดอ่าน
     แผนเฉพาะกิจป้องกันภัยแล้ง พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     แผนเฉพาะกิจป้องกันภัยแล้ง พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     แผนเฉพาะกิจป้องกันภัยแล้ง พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ด้านธรรมาภิบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบสอบถาม
ลิงค์กระทรวงฯลฯ
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

กฎหมายน่ารู้
ร้องเรียนการทุจริต
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.