โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเมินหน่วยงาน


  หน้าแรก     แผนป้องกันไฟป่า หมอกควัน 
แผนป้องกันไฟป่า หมอกควัน
แผนป้องกันไฟป่า หมอกควัน  
     ประกาศใช้แผน 2565เปิดอ่าน
     แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm 2.5) ไฟป่าและหมอกควัน งบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     แผนป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 2564เปิดอ่าน
     แผนป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 2563เปิดอ่าน
     แผนป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 2562เปิดอ่าน
     แผนป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 2561เปิดอ่าน
     แผนป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 2560เปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ด้านธรรมาภิบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบสอบถาม
ลิงค์กระทรวงฯลฯ
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

กฎหมายน่ารู้
ร้องเรียนการทุจริต
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.