โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเมินหน่วยงาน


  หน้าแรก     รายงานการประชุมสมัยสามัญ 
รายงานการประชุมสมัยสามัญ
รายงานการประชุมสมัยสามัญ  
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     การประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     การประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     การประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     การประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     การประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/2562เปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ด้านธรรมาภิบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบสอบถาม
ลิงค์กระทรวงฯลฯ
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

กฎหมายน่ารู้
ร้องเรียนการทุจริต
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.