โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.227.235.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 464,533

งานจัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายน่ารู้


  หน้าแรก     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
     การรายงานผล SAR พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)เปิดอ่าน
     การรายงานผล SAR พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)เปิดอ่าน
     ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมเปิดอ่าน
     แผ่นพับประมวลจริยธรรมข้าราชการเปิดอ่าน
     แผ่นพับความโปร่งใสเปิดอ่าน
     การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเปิดอ่าน
     แผ่นพับผลประโยชน์ทับซ้อนเปิดอ่าน
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กิจการสภาฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านธรรมาภิบาล
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

แบบสอบถาม
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
99 หมุู่4 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.