โครงสร้างการบริหาร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.70.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 404,235

งานจัดซื้อจัดจ้าง


  หน้าแรก     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
     ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมเปิดอ่าน
     แผ่นพับประมวลจริยธรรมข้าราชการเปิดอ่าน
     แผ่นพับความโปร่งใสเปิดอ่าน
     การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเปิดอ่าน
     แผ่นพับผลประโยชน์ทับซ้อนเปิดอ่าน
กิจการสภาฯ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านธรรมาภิบาล
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

แบบสอบถาม
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.