โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเมินหน่วยงาน
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
     แผ่นพับความขัดแย้งเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปิดอ่าน
     ประกาศมาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ พ.ศ 2565เปิดอ่าน
     ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปปช. ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือเปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินการตามแผนปปช. ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือเปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินการตามแผนปปช. ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือเปิดอ่าน
     ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมเปิดอ่าน
     แผ่นพับประมวลจริยธรรมข้าราชการเปิดอ่าน
     แผ่นพับความโปร่งใสเปิดอ่าน
     การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเปิดอ่าน
     แผ่นพับผลประโยชน์ทับซ้อนเปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ด้านธรรมาภิบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบสอบถาม
ลิงค์กระทรวงฯลฯ
เครือข่ายของเรา

กฎหมายน่ารู้
ร้องเรียนการทุจริต
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı