โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเมินหน่วยงาน


  หน้าแรก     การแสดงเจตนารมณ์ฯลฯ 
การแสดงเจตนารมณ์ฯลฯ
การแสดงเจตนารมณ์ฯลฯ  
     ประกาศเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร งบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม"เปิดอ่าน
     กิจกรรมจิตอาส่าพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประกาศเจตน์จำนงสุจริต ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศนโยบายคุณธรรม 2562เปิดอ่าน
     การแสดงเจตนารมณ์ พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ด้านธรรมาภิบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบสอบถาม
ลิงค์กระทรวงฯลฯ
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

กฎหมายน่ารู้
ร้องเรียนการทุจริต
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.