โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.184.215
คุณเข้าชมลำดับที่ 499,305

กฎหมายน่ารู้


  หน้าแรก     ประมวลจริยธรรม 
ประมวลจริยธรรม
ประมวลจริยธรรม  
     ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ อบต.เกาะลอยบางหัก พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ อบต.เกาะลอยบางหัก พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเปิดอ่าน
     ข้อบังคับอบต.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 2563เปิดอ่าน
     ข้อบังคับอบต.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 2562เปิดอ่าน
     ข้อบังคับอบต.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 2561เปิดอ่าน
     แผ่นพับประมวลจริยธรรมข้าราชการเปิดอ่าน
     คู่มือจริยธรรม พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 2563เปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 2561 (ครั้งที่ 1)เปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 2563เปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 2561 (ครั้งที่ 2)เปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 2560 (ครั้งที่ 1)เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมเปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 2563เปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กิจการสภาฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านธรรมาภิบาล
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

แบบสอบถาม
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.