โครงสร้างการบริหาร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
Hacked by Mr.d30
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.237.138.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 397,943  หน้าแรก     การติดตามและประเมินผลแผน 
การติดตามและประเมินผลแผน
การติดตามและประเมินผลแผน  
     แผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
กิจการสภาฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านธรรมาภิบาล
เครือข่ายของเรา

                                                                    
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.