โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเมินหน่วยงาน
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
     ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     การยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมุูลนิธิฯเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีฯเปิดอ่าน
     ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์นของเอกชนเปิดอ่าน
     กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     แผ่นพับภาษีที่ิดินและสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     ภาษีโรงเรือนและที่ดินเปิดอ่าน
     แผ่นพับภาษีป้ายเปิดอ่าน
     แผ่นพับภาษีบำรุงท้องที่เปิดอ่าน
     คู่มือ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสีภาษี ประจำปี 2562เปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ด้านธรรมาภิบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบสอบถาม
ลิงค์กระทรวงฯลฯ
เครือข่ายของเรา

กฎหมายน่ารู้
ร้องเรียนการทุจริต
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download