ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.226.241.176
คุณเข้าชมลำดับที่ 294,379

เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 2324 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 กันยายน 2563
งานจัดซื้อจัดจ้าง


  หน้าแรก     งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
     ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     การยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมุูลนิธิฯเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีฯเปิดอ่าน
     ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์นของเอกชนเปิดอ่าน
     กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     แผ่นพับภาษีที่ิดินและสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     ภาษีโรงเรือนและที่ดินเปิดอ่าน
     แผ่นพับภาษีป้ายเปิดอ่าน
     แผ่นพับภาษีบำรุงท้องที่เปิดอ่าน
     คู่มือ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสีภาษี ประจำปี 2562เปิดอ่าน
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กิจการสภาฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านธรรมาภิบาล
บริการออนไลน์
                                                                    
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
99 หมู่ที่ 4 ถนนเกาะลอย-หนองอ้อ ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.