โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.184.215
คุณเข้าชมลำดับที่ 499,452

กฎหมายน่ารู้


  หน้าแรก     งานการเงิน 
งานการเงิน
งานการเงิน  
     ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อปพร.พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯเปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กิจการสภาฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านธรรมาภิบาล
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

แบบสอบถาม
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.