โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเมินหน่วยงาน
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     งานนโยบายและแผน 
งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน  
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักเรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (ส่วนที่ 1)เปิดอ่าน
     สรุประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22/2เปิดอ่าน
     ขั้นตอนการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22/1เปิดอ่าน
     ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท. พ.ศ. 2545 ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559เปิดอ่าน
     ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนฯ (2561-2564)เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องผู้รับผิดชอบการจัดการประชาคมในพื้นที่เปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ด้านธรรมาภิบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบสอบถาม
ลิงค์กระทรวงฯลฯ
เครือข่ายของเรา

กฎหมายน่ารู้
ร้องเรียนการทุจริต
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download