โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเมินหน่วยงาน
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     งานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป  
     xyzanonym./เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล การให้คุณให้โืทษและการสร้างขวัญกำลังใจเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคลคล การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     แผนใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4เปิดอ่าน
     แผนใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3เปิดอ่าน
     แผนใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2เปิดอ่าน
     แผนใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1เปิดอ่าน
     โครงสร้างองค์กรเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติราชการสำนักปลัดอบต.เกาะลอยบางหักเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติราชการด้านเบี้ยยังชีพฯลฯเปิดอ่าน
     คู่มือประชาชน อบต.เกาะลอยบางหักเปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ด้านธรรมาภิบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบสอบถาม
ลิงค์กระทรวงฯลฯ
เครือข่ายของเรา

กฎหมายน่ารู้
ร้องเรียนการทุจริต
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download