โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.184.215
คุณเข้าชมลำดับที่ 499,357

กฎหมายน่ารู้


  หน้าแรก     งานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป  
     กำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักเปิดอ่าน
     แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักเปิดอ่าน
     โครงสร้างองค์กรเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติราชการสำนักปลัดอบต.เกาะลอยบางหักเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติราชการด้านเบี้ยยังชีพฯลฯเปิดอ่าน
     คู่มือประชาชน อบต.เกาะลอยบางหักเปิดอ่าน
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กิจการสภาฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านธรรมาภิบาล
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

แบบสอบถาม
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.