ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก


ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.83.32.171
คุณเข้าชมลำดับที่ 97,491

มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 มกราคม 2563  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.เกาะลอยบางหักเข้าร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และจุดเทียนชัยเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการฯ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านบางหัก
หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านบางหัก หมู่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ร่วมกับพระสงฆ์วัดเกาะลอย คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) พร้อมด้วยพสกนิกร ผู้ถือศีล เปิดกรวยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ วัดเกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี
จิตอาสา ร่วมทำความสะอาด และกำจัดวัชพืช ตัดต้นไม้สองของทาง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นายวิชัย แก้วตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ร่วมลงนามถวายพระพร ณ โรงเรียนบ้านบางหัก หมู่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน พร้อมประชาชนชาวตำบลเกาะลอย และตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
โครงการส่งเสริมสุขภาพ "จักรยานสานรักษ์" ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
ประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ "จักรยานสานรักษ์" ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก เพื่อมอบหมายหน้าที่ และการปฏิบัติงานในกิจกรรม เพื่อความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะลอย คณะครู นักเรียน และประชาชน ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ณ วัดเกาะลอย หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองอ้อ และ สำนักสันตยาสมวัดหนองอ้อ
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ปี 2562 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
การประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประจำปี 2562
โครงการอบรมการป้องกันภัยทางถนนแก่ประชาชน ประจำปี 2562
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2562
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 2562
ประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันออกพรรษา 2561

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
99 หมู่ที่ 4 ถนนเกาะลอย-หนองอ้อ ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : 038-157627-9  Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th และ 6200501@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.