โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเมินหน่วยงาน


  หน้าแรก     สมาชิกสภา อบต.เกาะลอยบางหัก 

สมาชิกสภา อบต.เกาะลอยบางหัก
สมาชิกสภา อบต.เกาะลอยบางหัก  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก


นายวสุพล ผาสุข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
โทรศัพท์ : 0819439339


นายทวี วรกลีบ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
โทรศัพท์ : 0818644617


นายสุรัต โกรัตนะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
โทรศัพท์ : 089-7896685


นายประสิทธิ์ แก้วอุไร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
โทรศัพท์ : 089-8344900


นายสนอง แก้วตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
โทรศัพท์ : 089-6064742


นางบุปผา สุขอยู่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
โทรศัพท์ : 0827156385


นายประกิจ บุญรอด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
โทรศัพท์ : 084-3343749


นางแสงเดือน หมั่นเพียร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
โทรศัพท์ : 083-7673778


นายชำนาญ บุญมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
โทรศัพท์ : 081-8650368


นายธนกร เกาะประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
โทรศัพท์ : 083-0234249
สาส์นจากผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ด้านธรรมาภิบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบสอบถาม
ลิงค์กระทรวงฯลฯ
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

กฎหมายน่ารู้
ร้องเรียนการทุจริต
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.