โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.227.235.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 464,577

งานจัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายน่ารู้


  หน้าแรก     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  


นางมลฤดี กานนท์
รองปลัด อบต. รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
โทรศัพท์ : 0992528125


นางทัศนาวลัย หงษ์ทอง
พนักงานครูส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 0874885800


นางวงเดือน กุลประยงค์
พนักงานครูส่วนตำบล


นางสาววราพร นิสสัยพันธุ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 0864037245


นางสาวเตือนใจ แสงสว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววันเพ็ญ สิทธิโสภาสกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 0890955119


นางสาวอารี ภักดีคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 0871480819


นางสาวเมธินี ศรีสวัสดิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กิจการสภาฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านธรรมาภิบาล
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

แบบสอบถาม
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
99 หมุู่4 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.