โครงสร้างการบริหาร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.70.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 404,251

งานจัดซื้อจัดจ้าง


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางสาวมลฤดี คุ้มทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางภมรรักษ์ สนรักษา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวนิภาพร พูนพัฒนาทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวสุจิตรา ประสนิท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวรัตนาภรณ์ บุญฉิม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กิจการสภาฯ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านธรรมาภิบาล
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

แบบสอบถาม
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.