โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.235.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 464,521

งานจัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายน่ารู้


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  
สำนักงานปลัด


นางมลฤดี กานนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก


นางวัลลีย์ แก้วตา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0632459585


นายรังสรรค์ เสียงเพราะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0830148637


นางสาวดารัตน์ เกตุวัฒน์ถา
นักพัฒนาชุมชน


นายนวสิทธิ์ อุดมสินสิริกุล
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววัฒนีย์ เรืองชัยอภิรัฐ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสุพรรณ์ ลีสี
พนักงานขับรถ
โทรศัพท์ : 0892503797


นางเนาวรัตน์ ผาสุข
นักการ
โทรศัพท์ : 0850126536


นางสาวศศิธร มลอ่อน
พนักงานทั่วไป
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กิจการสภาฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านธรรมาภิบาล
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

แบบสอบถาม
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
99 หมุู่4 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.