โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเมินหน่วยงาน
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  
บุคลากรสำนักปลัด


นางวัลลีย์ แก้วตา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 099-262-9246


นางสาวดนุลดา เกตุวัฒน์ถา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 086-359-9794


นางสาวสุกัญญา จำลองเพ็ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 081-153-5497


นางสาวนิภาพรรณ ลีสี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาววัฒนีย์ เรืองชัยอภิรัฐ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสุพรรณ์ ลีสี
พนักงานขับรถ


นางสาวศศิธร มลอ่อน
คนงานทัวไป


นางสาวเนาวรัตน์ ผาสุข
นักการ


นางประนอม พลอยงาม
แม่บ้าน


นางสาวปานิสา จั่นเจริญ
คนงานจ้างเหมา


นายพรพจน์ บุญเพ็ชร
พนักงานขับรถ


นายพรชัย เจริญสุข
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายอนิวัติ จ้อยลี
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
สาส์นจากผู้บริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ด้านธรรมาภิบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบสอบถาม
ลิงค์กระทรวงฯลฯ
เครือข่ายของเรา

กฎหมายน่ารู้
ร้องเรียนการทุจริต
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı