โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเมินหน่วยงาน


  หน้าแรก     ทำเนียบผู้บริหาร 

ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร  
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก


Hacked by? KagomeAsuka
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
โทรศัพท์ : 097-9797835


นายสุภาพ เกียรติเสถียรภาพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
โทรศัพท์ : 081-9422400


นายเรวัต ทองโต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
โทรศัพท์ : 0818621886


นายพรชัย ลีสี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
โทรศัพท์ : 081-8625982
สาส์นจากผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ด้านธรรมาภิบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบสอบถาม
ลิงค์กระทรวงฯลฯ
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

กฎหมายน่ารู้
ร้องเรียนการทุจริต
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.