โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.184.215
คุณเข้าชมลำดับที่ 499,337

กฎหมายน่ารู้


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ... องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก บูรณาการร่วมกันกับผู้นำในพื้นที่ และหน่วยงานเอกชน ออกตรวจเยี่ยมแล ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ดำเนินการจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ และแนวทางการป้องกันตนเอง จากโร ... ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะสายบ้านนางอัมพร-บ้านนายทองเพียร ตำบลเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะสายบ้านนายเย็น-บ้านนายสมนึก-บ้านนายจันทร์ ตำบลเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก 
            seemovieหนังคุณภาพ ความคมชัดระดับ FULLMAXIMUM 4K-HIG...

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
อบต.อาโพน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25...     จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปีงบประมาณ 2564...     จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะสายบ้านนางอัมพร-บ้านนายทองเพียร ตำบลเก...     จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะสายบ้านนายเย็น-บ้านนายสมนึก-บ้านนายจัน...     จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง
อบต.อาโพน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับปรุงรถกู้ชีพ...     จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำ...     จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง
ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการเรียนการสอน On Line เนื่องจากสถานการณ์ก...     จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง
ประกาศ อบต.เสิงสาง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564...     จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง
โครงการขุดลอกคลองสาธารณะสายบ้านนายเย็น-บ้านนายจันทร์ ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี...     จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง
โครงการขุดลอกคลองสาธารณะสายบ้านนางอำพร-บ้านนายทองเพียร ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุ...     จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  


- ไม่มีข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านโนนโจด ห
   ประกาศอบต.ตากูก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัง
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านวังศิลา ห
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564-ปัจจุบัน
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านยางชุมเหนือ หม
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2564
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2564
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวย้อนหลัง
 
หนังสือราชการ
หนังสือราชการ  

การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กิจการสภาฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านธรรมาภิบาล
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

แบบสอบถาม
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.