โครงสร้างการบริหาร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.36.32
คุณเข้าชมลำดับที่ 448,855

งานจัดซื้อจัดจ้าง


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
... ...
... โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจุดตรวจสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยการรณรงค์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่า ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 
     

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ง.ส.1) 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ประจำปีงบประมาณ 2564 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ง.ส.1)...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโ...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกเครื่องพิมพ์ และชุดแม่แบบสร้างภาพ ...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน สายบ้านบางหัก-บางซ่อน หมู่ที่ 1 ตำบ...     จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทวีทรัพย์ หมู่ที่ 5...     จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุุ่งจังหัน หมู่ที่ 2...     จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่นำเจริญ หมู่ที่ 11...     จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 6...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  


- ไม่มีข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบก่อสร้าง ประเภทงานสถาปัตยกรรม จำนวน 4 โครงการ
   ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างประเภท งานระบบระบายน้ำ จำนวน 1 โครงกา
   ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากูก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉ
   ประกาศ อบต.ตากูก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากูก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากูก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย ราคากลาง งานจ้างออกแบบ โครงการงานก่อสร้าง ประเภทงานระบบระบายน้ำ ประจำ
   ประกาศ อบต.ตากุก เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย ราคากลาง งานจ้างออกแบบ โครงการงานก่อสร้าง ประเภทงานถนน ประจำปีงบประมา
   ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย ราคากลาง งานจ้างออกแบบ โครงการงานก่อสร้าง ประเภทงานสถาปัตยกรรม ประจำป
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์ (รถกระเช้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ข่าวย้อนหลัง
 
หนังสือราชการ
หนังสือราชการ  

กิจการสภาฯ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านธรรมาภิบาล
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

แบบสอบถาม
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.